Hotline :0916510289

Phụ Kiện Trang Trí Cây Thông Noel

50%

Hàng rào bao quanh chân cây thông

45,000 VNĐ

50%

Nơ kim tuyến treo cây

25,000 VNĐ

50%

Chuông nhỏ treo cây

8,000 VNĐ

50%

Chuông to treo cây

25,000 VNĐ

50%

Nấm nhũ treo cây

25,000 VNĐ

50%

Hoa trạng nguyên treo cây

5,000 VNĐ

50%

Chữ Merry Christmas treo cây

25,000 VNĐ

50%

Quả thông treo cây (Túi 9 quả)

25,000 VNĐ

50%

Dây kim tuyến trang trí cây thông

5,000 VNĐ

50%

Ngôi sao trên đỉnh cây thông NOEL

25,000 VNĐ

50%

Ông già Noel treo cây

10,000 VNĐ

50%

Hoa tuyết bằng nhựa

5,000 VNĐ

50%

Hoa tuyết bằng xốp

25,000 VNĐ

50%

Chùm rượu treo cây (túi 6 chùm)

15,000 VNĐ

50%

Đèn LED trang trí cây thông Noel

25,000 VNĐ

50%

Hộp quà nhỏ treo cây (Túi 9 hộp)

25,000 VNĐ

50%

Bông phủ dưới gốc cây thông

25,000 VNĐ

50%

Châu bóng treo cây (6 quả)

30,000 VNĐ

50%

Người tuyết nhỏ trên cây

5,000 VNĐ